पुणे तिथे काय उणे!

पुण्यात खाद्यभ्रमंती साठी काही विशेष 🍲🍛 - चांदणी चौक (बावधन) जवळचे ’टेस्टी टंग्स’ चाटसाठी चांगले आहे. - औंधला असलेल्या ’कढाई’मध्ये रबडी जलेबी आणि पाणीपुरी चांगली मिळते. - कर्वे नगरच्या स्पेन्सर चौकात महिन्याभरापूर्वी ’ममता डायनिंग हॉल’ सुरू झाला आहे. कमी पैशात फार चांगली थाळी मिळते इथे. - कर्वेनगरलाच आंबेडकर चौकाजवळ ’कॅफे स्क्वेअर’ नावाचे एक छोटेसे चायनिज…

Have you built something interesting with WordPress?

Have a great website or product around WordPress that you'd like to show off? In 10 minutes, showcase your awesome website, blog, product to other WordPressers in Pune. 5 more minutes to answer any questions that the audience may have. Collect valuable feedback and useful inputs.